Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej szkolaterapeutow.pl

 

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Uczelni Świadomego Terapeuty 38. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa o przeprowadzenie kursów zawodowych
 • umowa o udział w warsztatach tematycznych
 • umowa o udział w warsztatach cyklicznych
 • umowa o wykonanie masażu
 • umowa o wykonanie zabiegu
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, przepisy prawa.

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Świadomego Terapeuty 38 z siedzibą w Gdańsku (80-213), przy Al. Zwycięstwa 46/1. Z Administratorem Danych Osobowych możesz się kontaktować listownie albo pod numerem telefonu +48 884 710 888 albo adresem mailowym sekretariat@szkolaterapeutow.pl

3. Dane osobowe

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • wykonania usług świadczonych przez Uczelnię Świadomego Terapeuty 38,
 • dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną,
 • przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa.

4. Przysługujące prawa

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację ? w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo wycofania zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Twojej aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana. Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

6. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. ?Ciasteczka? nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

7. Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Uczelnia Świadomego Terapeuty 38 będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

Uczelnia Świadomego Terapeuty 38 zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.