Webinar szkoły terapeutów ustawienia systemowe

Holistyczne podejście do zdrowia stawia człowieka w centrum uwagi. Co to oznacza?

W relacji z pacjentem nie patrzymy tylko na objawy i skutki, które pokazują się jako choroby ciała, psychiki lub problemy życiowe. Patrzymy na osobę, z całym jej kontekstem, czyli taką która posiada swój określony światopogląd, połączenie z rodziną, środowiskiem, historią, kulturą, Ziemią. Widzimy czyjąś drogę ku życiu (czasami ku przeżyciu) i sposób, w jaki dotychczas ktoś radził sobie z życiowymi trudnościami i wyzwaniami życia, nawet jeśli dziś te mechanizmy stały się dla niego ograniczeniem. Zauważamy człowieka w jego wielu wymiarach, kompletnego, ze swoją świadomością, ciałem, umysłem, duszą i duchem.

W takim ujęciu ZDROWIE odzwierciedla harmonię tego wszystkiego czym Człowiek jest w danym momencie swojego życia, z czym i jak jest połączony, w przepływie informacji, energii życiowej i emocji. Terapia holistyczna to pomoc w przywróceniu zaburzonej harmonii i zakłóconego przepływu.

 

Terapia HOLISTYCZNA
to uzdrawianie energetyczne, mentalne i duchowe.

 

Niedawno, przy okazji realizacji pewnego projektu, zaprosiłam chętne kobiety do stworzenia nagrania. Poprosiłam, by każda przyniosła na to nagranie ?zdanie?, które jest głównym zdaniem początku jej życia. Takie, które mogło padać często i w sposób bezpośredni od ?ważnych dorosłych? (rodziców, opiekunów, nauczycieli, itp.) i/ lub które mogło padać rzadko lub wcale, a jednak było obecne w przestrzeni. Niewypowiadane, a przekazywane postawą, ciałem, oczekiwaniami.

Etapy terapii holistycznej:

  • holistyczna diagnoza: wywiad i zalecenia oparte o diagnostykę stosowaną w bioenergoterapii, psychologię wu-xing oraz diagnostykę stosowaną w terapiach opartych na dynamikach systemowych i pól informacyjnych.
  • zintegrowana terapia: możliwość tworzenia indywidualnych rozwiązań według potrzeb pacjenta spośród wielu metod i technik ukierunkowanych na uzdrawianie poprzez ciało, mental i pola informacyjne pacjenta (np. praca ze skutkami traum międzypokoleniowych, wu-xing psychologiczny, sesja bioenergoterapii).
  • profilaktyka o zasięgu międzypokoleniowym: zmiany wprowadzane na poziomie pola informacyjnego jednostki, rodziny i społeczności transformują zapisy generujące choroby, dzięki czemu nie tylko następuje uzdrowienie w bieżącej sytuacji. To zniwelowanie potrzeby przerzutów czy nawrotu choroby w dalszym życiu pacjenta, jego rodziny, a nawet dalszych potomnych.

Przede wszystkim patrzymy holistycznie, a więc wielowymiarowo, na rozumienie czym jest zdrowie lub choroba. Przykład: analogie relacji pacjenta ze zdrowiem (np. czy podejmuje odpowiedzialność za swój stan zdrowia) znajdziemy w innych relacjach: związek, znajomi z pracy, dziecko.

  • Objaw powielony w innych przestrzeniach życia:

Pacjent, który porzuca swoją odpowiedzialność przy zdrowiu, może nie czuć swojego związku z tym co się dzieje u niego w życiu, przerzucając winę za swój stan na partnera, dziecko czy kolegów.

  • Umysł:

Podobny schemat znajdziemy w sposobie myślenia i przekonaniach, które mogą być widoczne jako problemy w komunikacji z bliskimi czy toksyczna wewnętrzna narracja.

  • Ciało:

Narządy ciała i jego procesy będą chorowały przeciążone wypartymi emocjami i frustracją, ostatecznie obwinione o „zadawanie bólu”.

  • Duch:

A wzorce i rany porzucenia odnajdziemy zapewne w relacjach z dzieciństwa czy historii rodzinnej pacjenta (i to tu często znajdziemy energetyczne przyczyny wzorca „choroby”, czyli zakłóceń, a w naszym przykładzie: wzorca skutkującego „porzucaniem” i poczuciem bycia porzuconym.).

Świadomość tych analogii pomaga uchwycić wzorzec choroby, a terapię dostosować indywidualnie do stanu fizycznego, emocjonalności oraz świadomości pacjenta.

Ideę holistycznego podejścia do zdrowia, człowieka i życia odzwierciedlamy poprzez:

program rocznego kursu zawodowego Terapeuta Holistyczny i

zabiegi i sposób prowadzenia pacjenta w terapii w Klinika 89.

Studentów uczymy utrzymania świadomej i spójnej postawy osobistej, umiejętności dobierania indywidualnej formy terapii i uzdrawiania do człowieka. Terapeuci tworzą interdyscyplinarny zespół specjalistów w swoich dziedzinach, o holistycznym podejściu do uzdrawiania, dzięki czemu możemy oferować nową jakość oferowanych terapii i dzięki której pacjenci odczuwają poprawę:

fizycznie – m.in. poprzez poznanie własnego ciała, zrozumienie mechanizmów pamięci ciała, rozpoznanie języka jakim ciało zwraca się do nas, oferujemy naturalne metody i zabiegi, które pomagają harmonizować i wzmacniać ciało poprzez poprawę jakości ruchu, snu, diety w życiu pacjenta.

energetycznie –m.in. uzdrawianie lub wzmacnianie osłabionych lub chorych organów czy całych układów (np. trawienny), harmonizowanie rozstrojonego organizmu, oczyszczanie i udrażnianie zastojów energetycznych, pobudzanie przepływu energii w meridianach (wewnętrzny system energetyczny człowieka), higiena i utrzymywanie w dobrej kondycji swojej energetyki, również w relacjach z innymi ludźmi i w środowisku (m.in. radiestezja).

emocjonalnie – m.in. zrozumienie emocji i informacji, jakie dla nas niosą; poznanie potrzeb i pragnień komunikowanych np. przez „niechciane” emocje, nauczenie się zdrowych sposobów regulacji emocjonalnej, umiejętność rozróżniania w sobie emocji własnych od cudzych (również tych odziedziczonych, i umiejętność radzenia sobie w określonych przypadkach.

mentalnie – słuchanie, rozmowa, życzliwość czy granice: to aspekty umysłu, które pomagają tworzyć satysfakcjonujące i wspierające relacje; m.in. poprzez umiejętność stosowania różnych stylów komunikacji, stosowanie zdrowej asertywności, wyjście z oceniania i wzajemnego rywalizowania, zmiana starych (niekorzystnych) wzorców myślenia.

duchowo – m.in. zrozumienie szerszego kontekstu osobistych uwarunkowań i zasobów, oczyszczanie zakłóceń w polu informacyjnym, u źródła ich powstania np. powielane schematy emocjonalne po wydarzeniach z wcześniejszych pokoleń lub inkarnacji.

 

Holistyczne podejście do zdrowia było tematem webinaru, który w całości możesz obejrzeć TUTAJ.

Autor: Małgorzata IRI Jakubowska
Terapeutka, Wykładowczyni, Autorka
Ustawienia Systemowe i uzdrawianie duchowe AM