mgr Małgorzata IRI Jakubowska

Indywidualna TERAPIA TRANSFORMUJĄCA

Nasze trudności, by realizować się w życiu, brak pewności siebie i tego co zamierzamy, paraliżujący strach przed podjęciem działania czy stawianie siebie na ostatnim miejscu – to efekt zatrzaśnięcia się w emocjonalnych schemacie, utrzymywanie w sobie dziecięcej perspektywy rozumienia świata i niepokój przed odrzuceniem, gdy dokonamy swoich wyborów. Skutek dezintegracji osobowości i wewnętrznych konfliktów po bolesnych sytuacjach i stanie w jakim przyszło nam swego czasu żyć.

Proponowana terapia to holistyczne podejście do ponownej integracji własnego JA, przywracające spokój, odwagę, i energię do podjęcia działań poprawiających dobrostan i jakość naszych relacji. Trwale poprawia się nasz stan wewnętrzny, zwiększa klarowność myślenia, pojawia się upragniony ruch po swoje cele. Strach i wstyd przestają paraliżować i sabotować kolejne kroki i działania.

Wszystkie proponowane rodzaje pracy pomagają nazwać problem, zdiagnozować jego przyczynę, określić co nas powstrzymuje przed zmianą, by wreszcie transformować zablokowane emocje i wewnętrzną postawę. To transformacja na poziomie Podświadomego Umysłu, Pola informacyjnego i pamięci komórkowej Ciała. Na końcu zmiana w nas odzwierciedla się zmianą na zewnątrz – inną jakością życia, bardziej satysfakcjonującymi relacjami i większą lekkością realizowania swoich zamierzeń.

Wszystkie rodzaje pracy przynoszą efekty, prowadzone są pracą w Polu, różnią się jednak narzędziami terapeutycznymi i podejściem do naszej sytuacji.

RODZAJE TERAPI indywidualnej

BAŚNIOWA TERAPIA – ustawienia systemowe w polu archetypów i symboli baśniowych; transformujące działanie naszych opowieści o sobie
TRZY ŚWIATY – ustawienia systemowe w Polu relacji wewnętrznych subosobowości (wewnętrzne dziecko, krytyk, strachajło, zajadacz emocji, pani pretensja itp.) i pracy z naturalną cyklicznością kola życia i siłą czterech kierunków
TERAPIA Z KARTAMI – ustawienia systemowe i wgląd przy zastosowaniu kart i ich symboliki; m.in. tutaj pracuję z naruszeniami granic integralności emocjonalnej i cielesnej.
MAGIA SŁÓW – ustawienia systemowe intencji, odkodowanie poza świadomych treści w przekonaniach i słowach, którymi określamy swój cel lub zamierzenie; afirmacje i wizualizacje uzdrawiające

FORMA PRACY stacjonarnie lub on-line

Terapię stacjonarną prowadzę w gabinecie: Wejherowo, Gdynia, Gdańsk;
terapię online odbywam w zakresie dostępnych narzędzi i komunikatorów

Bio

Ustawienia Systemowe pomagają dostrzec i zmienić schematy, przekonania lub wzorce rodzinne, którymi podświadomie kierujemy się w swoich życiowych wyborach, a które mają swoje źródło w Systemie Rodowym. To również dotarcie do naszej nieuświadomionej lojalności wobec losów osób żyjących przed nami, które powtarzamy w swoim życiu. To spojrzenie na to, co stoi za naszym problemem, trudnością, chorobą, by można było przyjąć rozwiązanie. Obecnie w swojej pracy Małgorzata łączy Ustawienia Systemowe, elementy pracy z traumą oraz narzędzia i techniki zaczerpnięte z nurtów terapii opartych na uważności i współczuciu.

Obszary, w których pomaga:

  • Relacje rodzinne: rodzice-dzieci, macierzyństwo, ojcostwo
  • Akceptacja i troska o ciało i poprzez ciało, zaburzenia odżywiania, choroby
  • Relacje partnerskie i kobiecość (męskość)
  • Seksualność i zdolność odczuwania przyjemności i radości w życiu
  • Osobista przedsiębiorczość w pracy i finansach
  • Pełnia siebie w uzyskaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości
  • Urzeczywistnianie marzeń ? wzmacnianie pola rezonansowego własnych życzeń, myśli i pragnień (tzw. prawo przyciągania)
Więcej o doświadczeniu Małgorzaty IRI Jakubowskiej

Małgorzata pracuje również w przestrzeni wczesnej traumy, gdzie wskutek wydarzeń lub deficytów w relacji z pierwszymi opiekunami, pozostajemy zatrzaśnięci w schematach reagowania emocjonalnego i zmienionego postrzegania rzeczywistości. Człowiek po takich doświadczeniach funkcjonuje tak, jak gdyby poszczególne części jego osobowości działały oddzielone od siebie. W późniejszym życiu ten sposób funkcjonowania przestaje chronić, a osłabia naturalną witalność i zdolność przejawiania oczekiwanych zmian w życiu i relacjach.

Cały czas dba o swój rozwój, dlatego ukończyła w 2021 r. studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku ?Uważność i Współczucie. Podstawy Badania Psychoterpaia?. Dzięki ukończeniu programu pozyskała i wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstaw psychologicznych i kontemplatywnych uważności, a także sposobów rozwijania i zastosowań klinicznych uważności i współczucia. Zapoznała się z metodami terapeutycznymi opartymi na uważności (MBT, Mindfulness-Based Therapies) oraz metodami odwołującymi się do nich (3 Fala terapii behawioralnych, w tym terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) oraz terapia zaangażowania i akceptacji (ACT)). Wybrane narzędzia i techniki tych nurtów terapii włączyła do swojej praktyki (m.in. uspokajanie natłoku myśli, praktyki oddechowe, regulowanie emocji, budowanie bezpieczeństwa w sobie, praktyki uważności, wzbudzanie współczucia wobec samego siebie czy integracja JA ( moja tożsamość i poczucie własnej wartości). W swojej pracy inspiruje się doświadczeniami neuronauki i terapiami w zakresie pracy z traumą, m.in. terapią P. Levina Somatic Expierence i metodą Ustawień Intencji w odniesieniu do traum prenatalnych, wczesnodziecięcych F. Rupperta.

Wykładowca w Uczelni Świadomego Terapeuty 38

Małgorzata IRI Jakubowska
Terapeutka Ustawień Systemowych

TERMIN I KONTAKT

Terminy rezerwowane są indywidualnie.
Napisz do mnie i podaj temat/ problem, który zamierzasz transformować:
SMS: +48 798 698 888 (wt-pt w godzinach 10-18.00)
MAIL: madaryam@madaryam.pl (nie zapomnij podać numer telefonu do dalszego kontaktu)
a dalsze szczegóły ustalimy podczas krótkiej rozmowy telefonicznej.

Małgorzata IRI Jakubowska

Umów się na sesję terapeutyczną

SESJE PROWADZI
mgr Małgorzata IRI Jakubowska

Informacje i zapisy:

tel. +48 798 698 888
e-mail: madaryam@madaryam.pl