Wykładowcy Uczelni Świadomego Terapeuty 38

Małgorzata IRI Jakubowska

mgr Małgorzata IRI Jakubowska

Terapeutka Ustawień Systemowych, Bioenergoterapeutka, wykładowca

Ustawienia Systemowe pomagają mi dostrzec i zmienić schematy, przekonania lub wzorce rodzinne, którymi podświadomie kieruję się w moich życiowych wyborach, a które mają swoje źródło w Systemie Rodowym. To również dotarcie do mojej nieuświadomionej lojalności wobec losów osób żyjących przede mną, które powtarzam w swoim życiu. To spojrzenie na to, co stoi za moim problemem, trudnością, chorobą, bym mogła przyjąć rozwiązanie.

Bio

Obecnie w mojej pracy łączę Ustawienia Systemowe, elementy pracy z traumą oraz narzędzia i techniki zaczerpnięte z nurtów terapii opartych na uważności i współczuciu. Obszary, w których pomagam: 

  • Relacje rodzinne: rodzice-dzieci, macierzyństwo, ojcostwo 
  • Akceptacja i troska o ciało i poprzez ciało, zaburzenia odżywiania, choroby 
  • Relacje partnerskie i kobiecość (męskość) 
  • Seksualność i zdolność odczuwania przyjemności i radości w życiu 
  • Osobista przedsiębiorczość w pracy i finansach 
  • Pełnia siebie w uzyskaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości 
  • Urzeczywistnianie marzeń – Wzmacnianie pola rezonansowego moich życzeń, myśli i pragnień (tzw. prawo przyciągania)
Więcej o doświadczeniu Małgorzaty IRI Jakubowskiej

Małgorzata pracuje również w przestrzeni wczesnej traumy, gdzie wskutek wydarzeń lub deficytów w relacji z pierwszymi opiekunami, pozostajemy zatrzaśnięci w schematach reagowania emocjonalnego i zmienionego postrzegania rzeczywistości. Człowiek po takich doświadczeniach funkcjonuje tak, jak gdyby poszczególne części jego osobowości działały oddzielone od siebie. W późniejszym życiu ten sposób funkcjonowania przestaje chronić, a osłabia naturalną witalność i zdolność przejawiania oczekiwanych zmian w życiu i relacjach.

Cały czas dba o swój rozwój, dlatego ukończyła w 2021 r. studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie na kierunku ?Uważność i Współczucie. Podstawy Badania Psychoterpaia?. Dzięki ukończeniu programu pozyskała i wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstaw psychologicznych i kontemplatywnych uważności, a także sposobów rozwijania i zastosowań klinicznych uważności i współczucia. Zapoznała się z metodami terapeutycznymi opartymi na uważności (MBT, Mindfulness-Based Therapies) oraz metodami odwołującymi się do nich (3 Fala terapii behawioralnych, w tym terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) oraz terapia zaangażowania i akceptacji (ACT)). Wybrane narzędzia i techniki tych nurtów terapii włączyła do swojej praktyki (m.in. uspokajanie natłoku myśli, praktyki oddechowe, regulowanie emocji, budowanie bezpieczeństwa w sobie, praktyki uważności, wzbudzanie współczucia wobec samego siebie czy integracja JA ( moja tożsamość i poczucie własnej wartości). W swojej pracy inspiruje się doświadczeniami neuronauki i terapiami w zakresie pracy z traumą, m.in. terapią P. Levina Somatic Expierence i metodą Ustawień Intencji w odniesieniu do traum prenatalnych, wczesnodziecięcych F. Rupperta.

Wykładowca w Uczelni Świadomego Terapeuty 38

Małgorzata IRI Jakubowska
Terapeutka Ustawień Systemowych