Ustawienia Systemowe to praca w polu osobistym lub rodowym osoby. Bez zmiany zapisów pamięci pola pozostają w nim ślady choroby lub problemu. Wtedy pomimo leczenia czy terapii choroba lub problem powracają.

Terapeuta Ustawień Systemowych:

  • układa energetykę w przestrzeniach życiowych człowieka,
  • zmienia zapisy w pamięci Pola osobistego i rodzinnego,
  • ulepsza informacje przekazywane poprzez Pole potomkom i innym ludziom, co tworzy lepszą przyszłość i zapobiega przeżywaniu chorób,
  • pomaga budować nowe ciało,
  • zmienia zapisy w pamięci komórkowej ciała,
  • wpływa na myśli i przekonania mające wpływ na ekspresję genów, a nawet zmianę samego DNA człowieka.

To zaledwie krótki opis tego, czym faktycznie są Ustawienia Systemowe. Chcielibyśmy jednak przestawić je szerzej, z pomocą eksperta, którym jest nasz wykładowca – Małgorzata IRI Jakubowska.

Webinar odbył się 23 sierpnia 2022 r. i poprowadziły go Agnieszka Kowalewska oraz Małgorzata IRI Jakubowska.