Istnieją w nas pewne determinanty, wyzwalacze, które mają ogromny wpływ na ukształtowanie naszego charakteru, na nasze postrzeganie i komunikację ze światem zewnętrznym i wewnętrznym.

To niewiarygodne jak nieuświadomione siły w nas drzemiące potrafią przeszkadzać nam w relacjach międzyludzkich, w działaniu, czy decydowaniu w sprawach życiowych. Zrozumienie siebie w tym aspekcie jest często ratujące, to całkowita zmiana perspektywy patrzenia uwalniająca i dające nowe korzystniejsze rozwiązania. im bliżej siebie jesteś, tym większą masz MOC Naszą osobowość możemy poznawać w różnych nurtach i systemach.

Ciekawe są opisy psychologiczne naszych postaw, ale zadziwiająco trafne i sięgające mocno w głąb nas i do naszej podświadomości są systemy wiedzy takie jak numerologia, astrologia, feng shui czy WuXing psychologiczny. To o nich opowiadamy w tym webinarze.

Webinar odbył się 23 czerwca 2022r. i poprowadziła go p. Agnieszka Kowalewska.