Webinar szkoły terapeutów ustawienia systemowe
ODDECH ŻYCIA – krążenie życiowej energii

Przepływ życiodajnej energii Qi we wszystkich strukturach: od kosmosu i naszej planety do człowieka i jego organów, leży u podstaw WUXING zwanego również Teorią Pięciu Przemian. Podejście to wywodzi się z tradycji chińskiej. WU oznacza pięć, XING zmianę, stan, fazę. Idea ta odzwierciedla krążenie Qi, co można pojmować jako „oddech życia”. Źródłem koncepcji Teorii 5 przemian jest interpretacja tej zasady jako wędrówki ziemi po orbicie wokół słońca. W ten sposób przedstawiona została:

 • naturalna cykliczność wszystkich procesów: od powstania, poprzez wzrastanie, dojrzewanie, gaśnięcie aż do zaniku,
 • cykliczność ruchu wznoszenia i opadania oraz
 • biegunowość przeciwstawnych sobie sił określana jako Yin i Yang (symboliczny wdech-wydech).

Roczną wędrówkę naszej planety można rozumieć jako wynik swoistego procesu oddychania Słońca. Ziemia oddala się lub przybliża z wdechem i wydechem Słońca, co symbolizują pory roku: wiosna, lato, późne lato, jesień, zima oraz żywioły: drzewo, ogień, ziemia, metal, woda.

ŻYWIOŁY – ukryty porządek świata

Chińczycy już w II tysiącleciu p.n.e. wyróżniali pięć żywiołów: wodę, ogień, drewno, metal, ziemię. Powiązane są one szeregiem cykli, takich jak cykl tworzenia, nierównowagi, zwyciężania, zniewagi. Żywioły w Teorii Pięciu Przemian nie tyle charakteryzują żywioły natury, co odzwierciedlają naturę poszczególnych elementów procesów przemiany. Przyjęto założenie, że wszystko jest zbudowane z pięciu współdziałających ze sobą sił zwanych właśnie elementami lub żywiołami. Pozostają one w nieustającym i cyklicznym ruchu i mają swoją specyfikę:

 • Qi drzewa rozszerza się we wszystkich kierunkach, w górę, w dół i na boki
 • Qi ognia promieniuje, rozgrzewa i wznosi się w górę
 • Qi ziemi stabilizuje, nadaje spoistość, obraca się wokół
 • Qi metalu skupia, kurczy, prezentuje ruch z zewnątrz do środka, tak jak liść jesienią wysusza się i zwija
 • Qi wody penetruje, wypełnia, opada, chłodzi, wykonuje ruch zawsze w dół.

WUXING PSYCHOLOGICZNY – żywioły naszej osobowości

Szczególnym dorobkiem Agnieszki Kowalewskiej jest badanie i rozwijanie WUXING w odniesieniu do człowieka: jego osobowości człowieka, tworzenia przez niego relacji, stylu komunikacji, doświadczania emocji i radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi.

Osobowość to nasze wewnętrzne ja. Każdy z nas posiada indywidualne cechy, a to w jaki sposób je realizujemy i jest nazywane charakterem. Nasze systemy są różne w zależności od tego skąd pochodzimy. Mają na nie wpływ: miejsce w którym się urodziliśmy, godzina, rok, miesiąc, dzień oraz rodzina pochodzeniowa (system rodzinny). W oparciu o datę urodzenia w WUXING określamy m.in. konstytucję urodzeniową.

W życiu człowiek stale doświadcza wpływów, z którymi musi się mierzyć. Jeżeli zna się on na tyle dobrze, aby je rozpoznać i kontrolować, będzie mu się żyło lżej. W tym wypadku istotne jest zlokalizowanie przyczyn i skutków rzeczy, które nam się przydarzają. Niewiedza natomiast prowadzi do stałego niezadowolenia i zadawania sobie pytań: „Dlaczego to akurat mnie to spotkało?”. Takie pytania jedynie powodują utknięcie i pogłębiają stan bezradności.

Jak żywioły według medycyny chińskiej wpływają na nasz charakter?

WODA – w wodzie powstaje życie. Jest to początkowy żywioł cyklu. Woda to tzw. „grzeczne dziecko”, czyli osoba, która dobrze się uczy, nie lubi zabierać się za rzeczy, których nie umie, ale tym samym jest elastyczna. Ostrożna w relacjach, nawiązuje przyjaźnie po głębszym poznaniu. Woda jest na ogół zdystansowana, kreatywna, intuicyjna, intelektualna.

DRZEWO – to tzw. „dziecko uparte”, które chce robić wszystko po swojemu. W dorosłym życiu to są ludzie, którzy są liderami, przywódcami. Są to osoby odpowiedzialne, silne oraz charyzmatyczne. Przy nich czujemy się bezpiecznie. Drzewo codziennie radzi sobie ze złością, a są to emocje zakorzenione w środku. Z tego powodu taka osoba będzie sapać, wzdychać i emocjonalnie podchodzić do ciężkich sytuacji w życiu.

OGIEŃ – ludzie o tym żywiole są lubiani. Na co dzień mili, weseli, spontaniczni, radośni. Potrafią czarować swoją magią i inspirować innych. Mówi się, że świecą oni jak słońce, do którego czasami lecimy jak ćma, nie patrząc na konsekwencje. Z tego powodu przy spotkaniu z ogniem możemy się czasami „poparzyć”. Aura ognia jest tak przyjazna i matczyna, że bardzo nas przyciąga. Żywioł ten łatwo coś zaczyna, a trudno kończy. Przejawia mocną emocjonalność, wzruszenie i często roni łzy. Jeżeli człowiek o żywiole ognia ma do czynienia z trudną sytuacją, będzie on to mocno przeżywać. Ogień doświadcza mocnych skoków emocjonalne jeżeli nie pracuje nad kontrolowaniem swoich emocji. Pochopne działanie może łatwo doprowadzić do tarapatów.

ZIEMIA – stateczna, stabilna, opiekuńcza. Tak zwany przyjazny lider. Tak jak matka ziemia, jest ona troskliwa. Może to prowadzić to roztrząsania starych spraw i braku umiejętności odpuszczenia przeszłości. Ziemia, dokładnie jak gąbka, chłonie wszystkie emocje, dlatego też dużo przeżywa. Martwi się o siebie i innych. Nie chce robić nikomu przykrości.

METAL – łatwo rozpoznawalny żywioł. Nie rozwodzi się dużo nad tym co mówi. Jest bezpośredni, chłodny, realistyczny i nie wikła się emocjonalnie. Cechuje go obiektywizm i bazowanie na faktach. Poprzez logiczne i racjonalne myślenie wydaje się szorstki i bezduszny. Robi to, aby uporządkować panujący wokół niego chaos, który robią ludzie wokół niego. Jeżeli do metalu zastosujemy granice, nie będzie się on buntował. Wręcz przeciwnie – może być z tego faktu zadowolony, ponieważ lubi porządek i reguły. Jest klarowny i wie, kiedy robi dobrze, a kiedy źle. Metal ma w sobie zarówno duchowość, jak i intelektualność. Łączy on ze sobą dwie skrajne jakości, pokazując, że racjonalność może łączyć się z spirytualizmem.

Oczywiście te informacje to tylko czubek góry lodowej wiedzy i praktyki jaką oferuje WUXING psychologiczny. Człowiek jest dużo bardziej złożoną i subtelną istotą, podlegającą wielu wpływom i wywierającą ten wpływ na innych. Warto poznać ciemną stronę osobowości w danym żywiole, wzajemne interakcje pomiędzy różnymi osobowościami w żywiołach, rozpoznać co w relacjach i funkcjonowaniu człowieka i jego rodziny będzie ludzi wspierać a co – osłabiać, a w skrajnych przypadkach niszczyć. I co najważniejsze – jak zastosować tę wiedzę w swoim życiu i procesach uzdrawiania mentalnego!

Zastosowanie

WUXING psychologicznego jest stosowane w Klinika 89 w holistycznej diagnozie w oraz jako jedna z metod terapii zintegrowanej uzdrawiania mentalnego. – rozpoznanie osobistej konstytucji urodzeniowej, która pozwala m.in. na:

 • rozpoznanie własnych uwarunkowań, mocnych i słabych stron, fnkcjonownia, które wzmacnia lub osłabia
 • diagnozę jakości relacji w grupie, przede wszystkim w rodzinie
 • identyfikacja miejsc zakłóceń i dysharmonii m.in. w komunikowaniu się i wyrażaniu potrzeb, które powodują konflikty lub choroby
 • identyfikacja aspektów wartych wzmocnienia lub wygaszenia (tzw. patologie)
 • zalecenia i praktyki poprawiające funkcjonowanie, zmianę postrzegania samego siebie i wprowadzenie nowych elementów do stylu życia, które pomogą przywrócić zdrowie i harmonię odpowiednio do natury osobistej kompilacji i siły oddziaływania „żywiołów”.

Zrozumienie cyklicznych zmian i harmonii między żywiołami jest kluczowe dla utrzymania zdrowia i równowagi.

NAUKA I TERAPIA – WUXING psychologiczny w praktyce
Jeśli jesteś ciekawy tej wiedzy, potrzebujesz przełożyć jej założenia w swoje życie lub zamierzasz uzyskać nowe umiejętności osobiste lub zawodowe oparte na WUXING psychologiczny, to możesz zrobić to poprzez:

1. podjęcie terapii w ramach Sesji terapeutycznych w Klinika 89
2. uzyskanie nowego zawodu Terapeuta HOLISTYCZNY poprzez udział w rocznym kursie zawodowym, gdzie jest to jeden z elementów programu
3. podjęcie nauki WUXING psychologiczny w ramach kursu rozwoju kompetencji zawodowych.

Agnieszka Kowalewska – terapeutka uzdrawiania mentalnego w sesjach terapeutycznych, wykładowczyni kursów zawodowych i rozwoju kompetencji zawodowych, specjalistka prowadzenia diagnozy terapeutycznej i radzenia sobie z trudnościami w relacjach z pacjentem, twórczyni autorskiego programu kursu WUXING psychologiczny.

Autor: Małgorzata IRI Jakubowska
Terapeutka, Wykładowczyni, Autorka
Ustawienia Systemowe i uzdrawianie duchowe AM