O ile łatwiej byłoby budować relacje międzyludzkie, gdybyśmy lepiej rozumieli uwarunkowania każdego. Znajomość potencjałów i ograniczeń oraz zdeterminowanych przez nie interakcji daje ogromne możliwości w swobodnym poruszaniu się w każdych relacjach.

Naszym celem jest pomoc w rozwijaniu kompetencji zawodowych w obszarze dotyczącym szeroko rozumianej pracy z drugim człowiekiem.

Kurs jest poświęcony naukom medycyny wschodniej i Ba ZI w kontekście psychologicznym. Jest to potężne źródło zrozumienia jakości i mechanizmów rządzących ciałem, psychiką, emocjami i duchem. Niniejszy webinar stanowi wprowadzenie do Kursu WuXing psychologiczny.

Webinar 15.05.2023r. poprowadziła mgr Agnieszka Kowalewska